Tytuł projektu: Budowa nowoczesnej bazy do magazynowania i mieszania nawozów płynnych RSM z mikroelementami jako czynnik wzrostu innowacyjności świadczonych usług przez firmę ROL-MECH

Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności firmy dzięki wprowadzeniu innowacyjnych usług w postaci pobierania prób glebowych, a następnie mapowania pola i mieszania płynnych nawozów azotowych z mikroelementami.

Planowane efekty:

Projekt dotyczy rozszerzenia struktury asortymentowej o nowe, innowacyjne produkty otrzymywane na bazie płynnego nawozu RSM (roztwór mocznikowo-saletrzany) i/lub RSMS (roztwór z dodatkiem siarki) jak również usługi kompleksowego doboru nawozu dla potrzeb klienta (konkretnie potrzeb mikro i makro-elementowych gleby pod kątem zwiększenia efektywności upraw (plonów), przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka negatywnego oddziaływania na środowisku w przypadku doboru nawozów niedostosowanych do realnych potrzeb glebowych).

Wartość projektu: 5 159 023,95 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 750 085,28 PLN