W ramach projektu „Budowa nowoczesnej bazy do magazynowania i mieszania nawozów płynnych RSM z mikroelementami jako czynnik wzrostu innowacyjności świadczonych usług przez firmę ROL-MECH” wprowadzono nowe, innowacyjne produkty otrzymywane na bazie
płynnego nawozu RSM (roztwór mocznikowo-saletrzany) i/lub RSMS (roztwór z dodatkiem siarki) jak również usługi kompleksowego doboru nawozu dla potrzeb klienta (konkretnie potrzeb mikro i makro-elementowych gleby pod kątem zwiększenia efektywności upraw
(plonów), przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka negatywnego oddziaływania na środowisku w przypadku doboru nawozów niedostosowanych do realnych potrzeb glebowych). Firma Rolmech realizuje cele poprzez:
– usługi mapowania pól uprawnych pod względem zasobności mineralnej (dzięki zakupowi specjalistycznego urządzenia powstała możliwość pobierania próbek gleby w różnych miejscach danego polach, wraz z kreacją wirtualnej mapy zasobów mineralnych, dzięki tym próbkom. Wyniki analiz utworzone na wirtualnej mapie wskazują zapotrzebowania
zasobowego na konkretne mikro i/lub makroelementy w konkretnych obszarach). Aspekt ten wpisuje się w ideę kierunku rolnictwa, jakim jest tzw. rolnictwo precyzyjne, a więc wspomaganego komputerowo (często również na płaszczyźnie wykorzystania sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego) rolnictwa, dzięki któremu rejestruje się kwestie związane
nie tylko ze zróżnicowaniem plonów w obrębie danego pola (tak rozumiane jest to obecnie), ale również na płaszczyźnie mierzenia zasobowości w mikroelementy i/lub makroelementy gleby w konkretnych obszarach pola.
– ustalenie programu nawożenia danej uprawy (który został wykreowany na podstawie aktualnego i przyszłego stanu wiedzy na płaszczyźnie nawożenia konkretnych roślin w konkretnych warunkach środowiskowych, na konkretnych rodzajach gleb. Proces ten jest w pełni zautomatyzowany (dzięki systemowi informatycznemu) oraz możliwy do obsługi przez
pracownika przeszkolonego.
– przygotowanie nawozów na bazie wcześniejszych (powyższych) elementów procesu (dzięki realizacji projekt utworzenia bazy do kompleksowego nawożenia w makro- i mikroelementy Firma Rol-mech jest gotowa do sporządzania wymaganej ilości nawozu płynnego zawierającego oba typy składników, które dobrane będą precyzyjnie (indywidualnie) dla
(wymogów, zapotrzebowania wielopłaszczyznowego, glebowego) każdego klienta. Dla realizacji tego zadania zaproponowano nawozy płynne RSM i RSMS, które podlegają wzbogacaniu w pozostałe składniki mineralne. Mogą to być zarówno makroelementy jak fosfor i magnez jak i mikroelementy, takie jak cynk, miedź, żelazo, bor. Przygotowanie nawozów
odbywa się automatycznie poprzez sterowanie komputerowe pomp dozujących określony składnik nawozowy do zbiorników transportowych.
– transport do odbiorców końcowych oraz informowania o sposobach stosowania nawozów oraz różnego rodzaju działań o charakterze marketingowo- edukacyjnych.

W ramach oferowanych usług stosuje się dwa zbiorniki o pojemności 800 m3 każdy. W jednym takim zbiorniku przechowywane RSM a w drugim RSMS (RSMS z siarką). Po realizacji inwestycji potencjał magazynu na RSM wynosi 1600 m3. Natomiast w celu mieszania nawozów płynnych RSM z mikroelementami zamontowano dodatkowo dwa małe zbiorniki po
40 m3, w których znajdą się dodatki mikroelementowe w formie płynnej, zawierające mikroelementy wybrane z grupy: żelazo, magnez, miedź, bor, cynk, molibden. Cały proces mieszania nawozów jest całkowicie zautomatyzowany. Natomiast dzięki zakupowi nowoczesnego oprogramowania do mapowania pól wraz z urządzeniem do pobierania prób glebowych, firma jest w stanie świadczyć usługi polegające na pobieraniu próbek gleby z danego pola rolnika.
Wybór mikroelementów znajdujących się w danym momencie w zbiornikach zależy od potrzeb wynikających z badania gleby, mapowania danego pola, rodzaju zasiewu czy pory roku, gdyż inne mikroelementy i w innych stężeniach potrzebne są do nawożenia wiosną, a inne jesienią.
Zbiorniki połączone są z mieszalnikiem, w taki sposób, że zapewniony jest dopływ ze zbiorników do mieszalnika, np. nawóz główny i dodatki przetaczane są za zbiorników do mieszalnika za pomocą pomp.
Mieszaniem nawozu głównego (RSM, RSM S) ze składnikami dodatkowymi steruje komputer, który przy użyciu specjalistycznego oprogramowania i na podstawie danych uzyskanych z badania gleby na miejscu, co zapewnia dokładność odmierzania składników i optymalizację składu finalnego nawozu. Mieszanie odbywa się bezpośrednio przed przelewaniem mieszanki nawozowej do zbiornika transportowego, a więc bez korzystania ze zbiorników i mieszalników pośrednich. Dzięki temu nie jest konieczny zakup ściśle określonych ilości wytworzonego
„nawozu na życzenie” przez odbiorcę. W ten sposób oferta firmy oferującej mieszanki nawozowe nie jest ograniczona wyłącznie do największych gospodarstw.