http://www.topfarms-nasiona.pl/produkty/pszenica-ozima/hondia/

Hodowca: Danko | Typ odmiany: jakościowa A
Ważniejsze cechy użytkowo-rolnicze:
Termin kłoszenia średni
Wysokość roślin [cm] 96
MTZ [g] 48,4
Odporność na wyleganie bardzo dobra
Zimotrwałość 5,5 bardzo dobra
Wymagania glebowe na gleby średnie i dobre
Cechy odmiany

 • wysoka jakość ziarna – większość parametrów na poziomie pszenic elitarnych,
 • piękne, grube ziarno o dobrym wyrównaniu i małym udziale pośladu,
 • możliwość uprawy na słabszych stanowiskach oraz w opóźnionych terminach siewu,
 • w przypadku zastosowania preparatów chwastobójczych zawierających chlorotoluron mogą (w skrajnych przypadkach) wystąpić uszkodzenia roślin.

http://www.topfarms-nasiona.pl/produkty/pszenica-ozima/rgt-metronom/

 • Hodowca: Danko | Typ odmiany: jakościowa A
  Ważniejsze cechy użytkowo-rolnicze
  Termin kłoszenia średni
  Wysokość roślin [cm] 96
  MTZ [g] 48,4
  Odporność na wyleganie bardzo dobra
  Zimotrwałość 5,5 bardzo dobra
  Wymagania glebowe na gleby średnie i dobre
  Cechy odmiany
 • wysoka jakość ziarna – większość parametrów na poziomie pszenic elitarnych,
 • piękne, grube ziarno o dobrym wyrównaniu i małym udziale pośladu,
 • możliwość uprawy na słabszych stanowiskach oraz w opóźnionych terminach siewu,
 • w przypadku zastosowania preparatów chwastobójczych zawierających chlorotoluron mogą (w skrajnych przypadkach) wystąpić uszkodzenia roślin.

http://www.topfarms-nasiona.pl/produkty/pszenica-ozima/achim/

 • Hodowca: Saaten Union | Typ odmiany: jakościowa A
  Ważniejsze cechy użytkowo-rolnicze
  Termin kłoszenia średnio późny
  Wysokość roślin [cm] 91
  MTZ [g] 48
  Odporność na wyleganie dobra
  Wymagania glebowe średnie
  Cechy odmiany
 • stabilne parametry jakościowe,
 • wysoki i stabilny plon w połączeniu z najlepszym pakietem
 • odporności liści oraz kłosów,
 • czołowa pod względem zdrowotności, szczególnie odporna na mączniaka i rdzę żółtą,
 • dobra zimotrwałość,
 • ekonomiczna w uprawie

http://www.topfarms-nasiona.pl/produkty/pszenica-ozima/lg-jutta

 • Hodowca: Limagrain | Typ odmiany: chlebowa B
  Ważniejsze cechy użytkowo-rolnicze

  Termin kłoszenia średni
  Wysokość roślin [cm] 89
  MTZ [g] 41
  Odporność na wyleganie bardzo dobra
  Wymagania glebowe na gleby średnie i dobre
  Cechy odmiany
 • najwyżej plonująca odmiana wg COBORU za 2016 r. (108% wzorca),
 • bardzo dobra zimotrwałość potwierdzona w 2016 r.,
 • bardzo dobra odporność na wyleganie,
 • wyjątkowa zdrowotność roślin.

http://www.topfarms-nasiona.pl/produkty/pszenica-ozima/ostroga/

 • Hodowca: Danko | Typ odmiany: jakościowa A, oścista
  Ważniejsze cechy użytkowo-rolnicze
  Termin kłoszenia późny
  Wysokość roślin [cm] 98
  MTZ [g] 48,8
  Odporność na wyleganie dobra
  Zimotrwałość 6,0 bardzo dobra
  Wymagania glebowe na gleby średnie i dobre
  Cechy odmiany
 • pewne i stabilne plonowanie na terenie całego kraju,
 • bardzo dobre parametry jakościowe ziarna,
 • bardzo dobra mrozoodporność (6 w skali 9 pkt),
 • bardzo dobra odporność na porastanie ziarna w kłosie,
 • bardzo dobra odporność na choroby grzybowe,
 • polecana na wszystkie rodzaje stanowisk – przedplonów,
 • bardzo elastyczna w terminach siewu.

GĘSTOŚĆ SIEWU
Termin optymalny: 380 – 400 ziaren/m2


http://www.topfarms-nasiona.pl/produkty/pszenica-ozima/arkadia/

 • Hodowca: DANKO | Typ odmiany: jakościowa A
  Ważniejsze cechy użytkowo-rolnicze
  Termin kłoszenia wczesny
  Wysokość roślin [cm] 104
  MTZ [g] 47,9
  Odporność na wyleganie średnia
  Wymagania glebowe na wszystkie rodzaje gleb
  Cechy odmiany
 • ziarno grube o bardzo dobrych parametrach jakościowych,
 • wczesna, o wysokim źdźble, zbliżona do pszenicy Bogatka, o dobrej odporności na wyleganie,
 • dobra odporność na zakwaszenie gleby daje możliwość uprawy na glebach słabszych,
 • nadzwyczajna zimotrwałość (6,0) i dobra zdolność krzewienia,
  przydatna do późnych siewów po kukurydzy.

GĘSTOŚĆ SIEWU
Termin optymalny: 360 – 390 ziaren/m2

 


http://www.topfarms-nasiona.pl/produkty/pszenica-ozima/delawar/

 • Hodowca: DANKO | Typ odmiany: jakościowa A
  Ważniejsze cechy użytkowo-rolnicze
  Termin kłoszenia wczesny
  Wysokość roślin [cm] 104
  MTZ [g] 47,9
  Odporność na wyleganie średnia
  Wymagania glebowe na wszystkie rodzaje gleb
  Cechy odmiany
 • ziarno grube o bardzo dobrych parametrach jakościowych,
 • wczesna, o wysokim źdźble, zbliżona do pszenicy Bogatka, o dobrej odporności na wyleganie,
 • dobra odporność na zakwaszenie gleby daje możliwość uprawy na glebach słabszych,
 • nadzwyczajna zimotrwałość (6,0) i dobra zdolność krzewienia,
  przydatna do późnych siewów po kukurydzy.

GĘSTOŚĆ SIEWU
Termin optymalny: 360 – 390 ziaren/m2


http://www.topfarms-nasiona.pl/produkty/jeczmien-ozimy/lg-veronika/

Hodowca: Limagrain | Typ odmiany: pastewna, wielorzędowa
Ważniejsze cechy użytkowo-rolnicze
Termin kłoszenia średniowczesny
Długość źdźbła średniodługie
MTZ [g] 48,2
Mrozoodporność bardzo dobra
Odporność na wyleganie średnia
Wymagania glebowe średnie

Cechy odmiany

 • przydatna do wszystkich rejonów w Polsce,
 • średnio-późna o krótkim źdźble,
  do opóźnionego siewu,
 • wysoka odporność na choroby,
 • bardzo wysoka zimotrwałość.

http://www.topfarms-nasiona.pl/produkty/pszenica-jara/tybalt

Hodowca: Wiersum | Typ odmiany: jakościowa A
Ważniejsze cechy użytkowo-rolnicze
Termin kłoszenia średnio późny
Termin dojrzewania średnio późny
Wysokość roślin krótkie
MTZ wysoka
Odporność na wyleganie bardzo dobra
Wymagania glebowe średnie

Cechy odmiany

 • Pszenica jakościowa z grupy A
 • Odmiana średnio późna
 • Rośliny krótkie o sztywnej słomie
 • Ziarno grube i dobrze wypełnione

http://www.topfarms-nasiona.pl/produkty/jeczmien-jary/kws-harris/

 • Hodowca: KWS Lochow | Typ odmiany: pastewna
  Ważniejsze cechy użytkowo-rolnicze
  Termin kłoszenia wczesny
  Termin dojrzewania średni
  Wysokość roślin średnie
  MTZ średnia
  Odporność na wyleganie średnia
  Wymagania glebowe średnie
  Cechy odmiany
 • bardzo wysoka wydajność i stabilność plonu – wiodąca odmiana w badaniach PDO 105 % wzorca na przeciętnym poziomie agrotechnicznym i 106% na poziomie intensywnym za okres 3 lat badań,
 • wysoka jakość zbieranego ziarna – grube ziarno o dobrym wyrównaniu, duża zawartość białka,
 • zdrowy łan – bardzo wysoka odporność na mączniaka prawdziwego,
 • solidna odporność na wyleganie – proste prowadzenie łanu,
 • możliwość uprawy na mocnych stanowiskach z bardzo intensywnym nawożeniem.

GĘSTOŚĆ SIEWU
Termin optymalny:
260 – 320 ziaren/m2 (135-156 kg/ha)