YARAMILA COMPLEX

Wieloskładnikowy, granulowany nawóz bezchlorkowy z mikroelementami, do stosowania posypowego.
Zawartość składników pokarmowych: 

azot całkowity – 12% N (w tym: 5% N-NO3 i 7% N-NH4); fosfor – 11% P2O5; potas – 18% K2O; magnez – 2,7% MgO; siarka – 20% SO3; bor – 0,015% B; żelazo – 0,20% Fe; mangan – 0,02% Mn; cynk 0,02% Zn.

 Co wyróżnia YaraMila™ Complex: 

– odpowiednio zbilansowany skład – dostarcza składniki w odpowiednich proporcjach;
– odpowiednio dobrane formy składników pokarmowych – azot w dwóch formach, równomiernie uwalniany podczas wegetacji, fosfor z dodatkiem formy polifosforanowej, aktywnej i nieulegającej silnemu wiązaniu przez glebę, potas w formie siarczanowej, poprawiającej jakość plonu u wszystkich grup roślin, szczególnie ważny dla grupy upraw wrażliwych na chlorki;
– wysoka zawartość siarki, magnezu i mikroelementów, polepszająca wykorzystanie głównych składników pokarmowych – azotu, fosforu i potasu;
– bardzo dobra rozpuszczalność – dzięki obecności formy azotanowej, która inicjuje pobieranie wody oraz właściwościom fizycznym granul typu „prill”, nawóz rozpuszcza się szybko, uwalniając składniki pokarmowe;
– doskonałe parametry fizyczne – odpowiednia granulacja, twardość, ciężar nasypowy, niska zawartość pyłu powoduje iż nawóz łatwo i precyzyjnie się rozsiewa, dostarczając jednakową ilość składnika pokarmowego na całą powierzchnię uprawy.

Zalecenia stosowania: 

YaraMila™ Complex jest nawozem do przygotowania gleby przed siewem lub sadzeniem roślin, a także do stosowania pogłównego. YaraMila™ Complex jest stosowany w uprawach: warzyw gruntowych w polu, warzyw uprawianych pod osłonami w gruncie, wieloletnich upraw sadowniczych (ziarnkowych, pestkowych, jagodowych), jak również do przygotowania podłoża dla upraw roślin ozdobnych. Jednorazowa dawka w zależności od rodzaju uprawy, systemu nawożenia oraz zasobności gleby od 150 do 950 kg/ha. YaraMila™ Complex w uprawach pod osłonami jest stosowany pogłównie przede wszystkim w przypadku braku systemów umożliwiających podawanie nawozów łącznie z podlewaniem. Przygotowanie substratów torfowych i innych podłoży ogrodniczych – 0,5–2 kg nawozu/1 m3 podłoża. Przygotowanie gleby w szklarni/tunelu – przeciętnie 5–15 kg nawozu /100 m2, rozsypać równomiernie i wymieszać z 20-cm warstwą podłoża. Nawożenie pogłówne – stosować wysiew ręczny w jednorazowych dawkach nie większych niż 2–4 kg/100 m2 w zależności od zasobności gleby i wymagań roślin.

Odżywianie roślin: Ziemniak, Jabłoń, Kukurydza, Rzepak, Pszenica, Inne uprawy

 KRISTALON ZIELONY

Wieloskładnikowy, rozpuszczalny nawóz krystaliczny wzbogacony kompletnym zestawem mikroelementów chelatowanych EDTA lub DTPA. Nawozy Kristalon™ przeznaczone są do sporządzania roztworów wodnych stosowanych w fertygacji roślin uprawianych w glebie i w podłożach mineralno-organicznych oraz do nawożenia pozakorzeniowego.

Skład nawozu i właściwości fizykochemiczne(EC w mS/cm): 

azot ogólny – 18% N (w tym: 4,9% N-NO3; 3,3% N-NH4 i 9,8% N-NH2); fosfor – 18% P2O5; potas – 18% K2O; magnez – 3% MgO; siarka – 2% S; EC 0,1% roztworu – 0,9.

Zawartość mikroelementów w nawozach Kristalon™ (%):

Żelazo 0,07 (Fe) EDTA/DTPA; Mangan 0,04% ( Mn) EDTA; Cynk 0,025% (Zn) EDTA; Miedź 0,01% (Cu) EDTA; Bor 0,025% (B); 0,004% Molibden (Mo)

Co wyróżnia nawozy z serii Kristalon™:

– wysoka czystość i rozpuszczalność pozwalająca na bezpieczne stosowanie w najbardziej precyzyjnych systemach fertygacyjnych i opryskiwaczach;
– całkowity brak metali ciężkich i chlorków;
– zbalansowany zestaw makroskładników i schelatowanych mikroelementów w każdej formulacji;
– bogaty wybór formulacji umożliwiających dostosowanie nawożenia do potrzeb różnych roślin w różnych fazach rozwojowych; możliwość wzajemnego mieszania formuł;
– jednorodność, sypkość, brak pylenia oraz skłonności do zbrylania czy segregacji;
– wskaźnik kolorystyczny w celu łatwiejszej identyfikacji;
– obecność specjalnej polifosforanowej formy fosforu w Kristalonie™ Vega i Gena;
– dostępność podstawowych formulacji w zróżnicowanych opakowaniach (25 kg i 3 kg).

Odżywianie roślin: Ziemniak, Jabłoń, Kukurydza, Rzepak, Pszenica, Inne uprawy

 KRISTALON CZERWONY

Wieloskładnikowy, rozpuszczalny nawóz krystaliczny wzbogacony kompletnym zestawem mikroelementów chelatowanych EDTA lub DTPA. Nawozy Kristalon™ przeznaczone są do sporządzania roztworów wodnych stosowanych w fertygacji roślin uprawianych w glebie i w podłożach mineralno-organicznych oraz do nawożenia pozakorzeniowego.

Skład nawozu i właściwości fizykochemiczne (EC w mS/cm): 

azot ogólny – 12% N (w tym: 10,1% N-NO3 i 1,9% N-NH4); fosfor – 12% P2O5; potas – 36% K2O; siarka – 1% S; EC 0,1% roztworu – 1,2.

Zawartość mikroelementów w nawozach Kristalon™ (%):

Żelazo 0,07 (Fe) EDTA/DTPA; Mangan 0,04% ( Mn) EDTA; Cynk 0,025% (Zn) EDTA; Miedź 0,01% (Cu) EDTA; Bor 0,025% (B); 0,004% Molibden (Mo)

Co wyróżnia nawozy z serii Kristalon™:

– wysoka czystość i rozpuszczalność pozwalająca na bezpieczne stosowanie w najbardziej precyzyjnych systemach fertygacyjnych i opryskiwaczach;
– całkowity brak metali ciężkich i chlorków;
– zbalansowany zestaw makroskładników i schelatowanych mikroelementów w każdej formulacji;
– bogaty wybór formulacji umożliwiających dostosowanie nawożenia do potrzeb różnych roślin w różnych fazach rozwojowych; możliwość wzajemnego mieszania formuł;
– jednorodność, sypkość, brak pylenia oraz skłonności do zbrylania czy segregacji;
– wskaźnik kolorystyczny w celu łatwiejszej identyfikacji;
– obecność specjalnej polifosforanowej formy fosforu w Kristalonie™ Vega i Gena;
– dostępność podstawowych formulacji w zróżnicowanych opakowaniach (25 kg i 3 kg).

Odżywianie roślin: Ziemniak, Jabłoń, Kukurydza, Rzepak, Pszenica, Inne uprawy

 KRISTALON ŻÓŁTY

Wieloskładnikowy, rozpuszczalny nawóz krystaliczny wzbogacony kompletnym zestawem mikroelementów chelatowanych EDTA lub DTPA. Nawozy Kristalon™ przeznaczone są do sporządzania roztworów wodnych stosowanych w fertygacji roślin uprawianych w glebie i w podłożach mineralno-organicznych oraz do nawożenia pozakorzeniowego.

Skład nawozu i właściwości fizykochemiczne(EC w mS/cm): 

azot ogólny – 13% N (w tym: 4,4% N-NO3 i 8,6% N-NH4); fosfor – 40% P2O5; potas – 13% K2O; EC 0,1% roztworu – 1,0.

Zawartość mikroelementów w nawozach Kristalon™ (%):

Żelazo 0,07 (Fe) EDTA/DTPA; Mangan 0,04% ( Mn) EDTA; Cynk 0,025% (Zn) EDTA; Miedź 0,01% (Cu) EDTA; Bor 0,025% (B); 0,004% Molibden (Mo)

Co wyróżnia nawozy z serii Kristalon™:

– wysoka czystość i rozpuszczalność pozwalająca na bezpieczne stosowanie w najbardziej precyzyjnych systemach fertygacyjnych i opryskiwaczach;
– całkowity brak metali ciężkich i chlorków;
– zbalansowany zestaw makroskładników i schelatowanych mikroelementów w każdej formulacji;
– bogaty wybór formulacji umożliwiających dostosowanie nawożenia do potrzeb różnych roślin w różnych fazach rozwojowych; możliwość wzajemnego mieszania formuł;
– jednorodność, sypkość, brak pylenia oraz skłonności do zbrylania czy segregacji;
– wskaźnik kolorystyczny w celu łatwiejszej identyfikacji;
– obecność specjalnej polifosforanowej formy fosforu w Kristalonie™ Vega i Gena;
– dostępność podstawowych formulacji w zróżnicowanych opakowaniach (25 kg i 3 kg).

Odżywianie roślin: Ziemniak, Jabłoń, Kukurydza, Rzepak, Pszenica, Inne uprawy

 SUPERBA ZIELONA FORTE

Wieloskładnikowe, rozpuszczalne nawozy krystaliczne wzbogacone kompletnym zestawem mikroelementów chelatowanych EDTA lub DTPA. Przeznaczone do sporządzania roztworów wodnych stosowanych w fertygacji roślin uprawianych w podłożach mineralno-organicznych, organicznych i inertnych.

Zawartość składników pokarmowych: 

azot – 8,2% N (w tym: 8,1% N-NO3); fosfor – 11,5% P2O5; potas – 36,1% K2O; magnez – 2,8% MgO; siarka – 5,7% SO3; żelazo – 0,23% Fe; mangan – 0,14% Mn; cynk – 0,03% Zn; miedź – 0,01% Cu; bor – 0,04% B; molibden – 0,003% Mo; EC 0,1 % roztworu [1mS/cm] – 1,21

Co wyróżnia nawozy Nutrifol™ i Superba™:

– wysoka czystość i rozpuszczalność pozwalająca na bezpieczne stosowanie w najbardziej precyzyjnych systemach fertygacyjnych;
– brak metali ciężkich, chlorków i amidowej formy azotu;
– zbalansowany zestaw makro- i mikroelementów dostosowany do potrzeb najważniejszych gatunków roślin uprawianych pod osłonami;
– wysoka zawartość schelatownych mikroelementów zabezpieczająca potrzeby roślin nawet w przypadku ich uprawy w podłożach inertnych.

Sporządzanie pożywki do podlewania: 
Pożywkę do podlewania sporządzamy w oparciu o analizę wody oraz wiedzę o wzajemnych relacjach między składnikami pokarmowymi w poszczególnych fazach rozwojowych uprawianej rośliny. Na 1000 litrów wody do podlewania najczęściej stosuje się od 0,5 do 2 kg nawozu Nutrifol™ lub Superba™ uzupełniając w razie potrzeby poziom istotnych dla gatunku i fazy rozwojowej makroskładników przez dodatek odpowiedniej ilości nawozu YaraLiva™ Calcinit, Krista™ K Plus, Krista™ MgS lub innego. Przy sporządzaniu roztworów skoncentrowanych Nutrifol™ i Superbę™ zawsze rozpuszczamy w zbiorniku innym niż saletrę wapniową.

Odżywianie roślin: Ziemniak, Jabłoń, Kukurydza, Rzepak, Pszenica, Inne uprawy

 YaraLiva CALCINIT

Rozpuszczalna, granulowana saletra wapniowa, przeznaczona do sporządzania roztworów wodnych stosowanych w fertygacji jako jeden z komponentów pożywek lub samodzielnie i nawożeniu pozakorzeniowym.

Skład nawozu i właściwości fizykochemiczne: 

azot całkowity – 15,5% N (w tym: 14,4% N-NO3 i 1,1% N-NH4); wapń – 26,5% CaO (19,0% Ca);

rozpuszczalność w 20°C – 1200 g/l wody; EC (1 g/l w 25°C) – 1,2 mS/cm; pH (10% roztworu) – 6,0.

Co wyróżnia YaraLiva™ Calcinit™:

– brak otoczki, wysoka czystość i doskonała rozpuszczalność – bezpieczeństwo stosowania bez ryzyka zatykania kroplowników i dyszy opryskiwaczy;
– brak metali ciężkich i substancji fitotoksycznych: gwarancja bezpieczeństwa dla roślin i ludzi;
– wpływ na wielkość plonu – szybko działająca, saletrzana forma azotu jest przyswajana zaraz po zastosowaniu;
– wysoka zawartość natychmiast dostępnego wapnia – wpływa na zdrowy rozwój systemu korzeniowego, poprawia wygląd, smak, jędrność, trwałość pozbiorczą kwiatów i właściwości przechowalnicze warzyw i owoców, zmniejsza ich podatność na choroby grzybowe oraz uszkodzenia podczas transportu;
– pozytywny wpływ na strukturę podłoża i stabilizację odczynu w środowisku korzeniowym.

Zalecenia stosowania: 
Nawożenie pozakorzeniowe – jednorazowa dawka nawozu: 5 – 10 kg na ha w zależności od gatunku, celu stosowania oraz fazy rozwojowej uprawy. Zabieg wykonywać najlepiej rano lub wieczorem unikając okresów intensywnej operacji słonecznej i wysokiej temperatury.

Odżywianie roślin: Ziemniak, Jabłoń, Kukurydza, Rzepak, Pszenica, Inne uprawy

 YaraLiva NITRABOR

Granulowane saletra wapniowa do stosowania posypowego z biodegradowalną otoczką.

Zawartość składników pokarmowych: 

azot całkowity – 15,4% N (w tym: 14,1% N-NO3 i 1,3% N-NH4); wapń – 25,6% CaO; bor – 0,3% B

Co wyróżnia posypowe saletry wapniowe YaraLiva™:

– doskonałe źródło azotu, wapnia oraz boru (NitraBor™) w szybko przyswajalnych, saletrzanych formach;
– biodegradowalna otoczka wpływająca na poprawę właściwości wysiewnych i równomierność dostępu składników dla roślin;
– wpływ na wielkość plonu – szybko działająca forma azotu jest przyswajana zaraz po zastosowaniu;
– wpływ na jakość plonu – wysoka zawartość natychmiast dostępnego wapnia poprawia wygląd, smak, jędrność, trwałość pozbiorczą kwiatów i właściwości przechowalnicze warzyw i owoców, zmniejsza ich podatność na choroby grzybowe oraz uszkodzenia podczas transportu;
– pozytywny wpływ na strukturę gleby i poprawę jej właściwości powietrzno-wodnych oraz stabilizację odczynu.

Zalecenia stosowania: 
YaraLiva™ TropiCote™ oraz YaraLiva™ NitraBor™ stosuje się pogłównie w dawkach jednorazowo nie wyższych niż 100 – 300 kg/ha, zależnych od zasobności gleby oraz spodziewanego plonu:
– w uprawach sadowniczych: na początku wegetacji oraz w okresie kwitnienia i wzrostu owoców;
– w uprawach warzyw gruntowych od 2-3 tygodni po wysadzeniu rozsady lub wschodach (2-3 krotnie) co 2-3 tygodnie.

Odżywianie roślin: Ziemniak, Jabłoń, Kukurydza, Rzepak, Pszenica, Inne uprawy

 YaraLiva TROPICOTE

Granulowane saletra wapniowa do stosowania posypowego z biodegradowalną otoczką.

Zawartość składników pokarmowych: 

azot całkowity – 15,5% N (w tym: 14,4% N-NO3 i 1,1% N-NH4); wapń – 26,3% CaO

Co wyróżnia posypowe saletry wapniowe YaraLiva™:

– doskonałe źródło azotu, wapnia oraz boru (NitraBor™) w szybko przyswajalnych, saletrzanych formach;
– biodegradowalna otoczka wpływająca na poprawę właściwości wysiewnych i równomierność dostępu składników dla roślin;
– wpływ na wielkość plonu – szybko działająca forma azotu jest przyswajana zaraz po zastosowaniu;
– wpływ na jakość plonu – wysoka zawartość natychmiast dostępnego wapnia poprawia wygląd, smak, jędrność, trwałość pozbiorczą kwiatów i właściwości przechowalnicze warzyw i owoców, zmniejsza ich podatność na choroby grzybowe oraz uszkodzenia podczas transportu;
– pozytywny wpływ na strukturę gleby i poprawę jej właściwości powietrzno-wodnych oraz stabilizację odczynu.

Zalecenia stosowania: 

YaraLiva™ TropiCote™ oraz YaraLiva™ NitraBor™ stosuje się pogłównie w dawkach jednorazowo nie wyższych niż 100 – 300 kg/ha, zależnych od zasobności gleby oraz spodziewanego plonu:
– w uprawach sadowniczych: na początku wegetacji oraz w okresie kwitnienia i wzrostu owoców;
– w uprawach warzyw gruntowych od 2-3 tygodni po wysadzeniu rozsady lub wschodach (2-3 krotnie) co 2-3 tygodnie.

Odżywianie roślin: Ziemniak, Jabłoń, Kukurydza, Rzepak, Pszenica, Inne uprawy

 KRISTA K PLUS

Rozpuszczalna, krystaliczna saletra potasowa (azotan potasu) przeznaczona do sporządzania roztworów wodnych stosowanych w fertygacji roślin, jako jeden z komponentów pożywek wieloskładnikowych lub samodzielnie oraz w nawożeniu pozakorzeniowym.

Skład nawozu i właściwości fizykochemiczne: 

azot całkowity 13,7% N (w tym N-NO3 13,7%); potas 46,3% K2O (38,4% K);

rozpuszczalność w wodzie (20°C) – 315 g/l wody; EC (1 g/l w 25°C) – 1,3 mS/cm; pH (1% rr) – 8–9; substancje nierozpuszczalne do 0,005%.

Co wyróżnia Krista™ K Plus: 
– doskonała rozpuszczalność w wodzie,
– wysoka koncentracja czystego składnika,
– azot w jednej postaci – saletrzanej – szybko działającej, niezakwaszającej i preferowanej przez rośliny, stymulującej szybki ich wzrost i nieutrudniającej pobierania Mg, Ca i K,
– wysoka zawartość potasu – makroelementu wpływającego zarówno na wielkość, jak i jakość plonów oraz na wytrzymałość roślin na stres,
– brak metali ciężkich i substancji fitotoksycznych – bezpieczeństwo dla roślin i ludzi,
– możliwość mieszania z dowolnymi nawozami, nawet przy sporządzaniu roztworów stężonych.

Odżywianie roślin: Ziemniak, Jabłoń, Kukurydza, Rzepak, Pszenica, Inne uprawy

KRISTA SOP

Rozpuszczalny siarczan potasu w postaci drobnokrystalicznego proszku. Przeznaczony do sporządzania roztworów stosowanych w fertygacji jako jeden z komponentów pożywek wieloskładnikowych lub samodzielnie oraz w nawożeniu pozakorzeniowym.

Skład nawozu i właściwości fizykochemiczne: 

potas – 50% K2O (41,5% K); siarka – 42,5% SO3 (17% S); EC (1 g/l w 25°) – 1,3 mS/cm; rozpuszczalność (20°C) – 124 g/litr; pH (1% roztworu) – 2,7.

Co wyróżnia Krista SOP: 

– dobra rozpuszczalność w wodzie,
– wysoka zawartość potasu – makroelementu wpływającego zarówno na wielkość, jak i jakość plonów oraz na wytrzymałość roślin na stres,
– wysoka zawartość siarki – makroelementu niezbędnego w syntezie białek roślinnych, odpowiedzialnego również za walory smakowo-zapachowe warzyw i owoców,
– brak metali ciężkich i substancji fitotoksycznych – bezpieczeństwo dla roślin i ludzi,
– może występować pod nazwą handlową Kalisol™ lub Krista™ SOP.

Odżywianie roślin: Ziemniak, Jabłoń, Kukurydza, Rzepak,Pszenica, Inne uprawy

 PG MIX 14-16-18

Wysokiej jakości, wieloskładnikowy nawóz służący do przygotowywania substratów torfowych oraz mieszanek do produkcji rozsad oraz uprawy roślin doniczkowych i rabatowych.

Zawartość składników pokarmowych: 

azot – 14% N (w tym: 5,5% N-NO3 i 8,5% N-NH4); fosfor – 16% P2O5; potas – 18% K2O; magnez – 0,8% MgO; siarka – 19% SO3; bor – 0,03% B; miedź – 0,12% Cu; żelazo – 0,09% Fe; mangan – 0,16% Mn; molibden – 0,20% Mo; cynk – 0,04% Zn.

Co wyróżnia nawóz PG Mix™ 14-16-18 + Mikro: 

– zawiera podstawowe składniki pokarmowe roślin w proporcjach zbalansowanych zapewniających zdrowy, intensywny wzrost roślin;
– drobnokrystaliczna postać nawozu pozwala na dokładne wymieszanie i równomierne rozprowadzenie składników w całej objętości podłoża;
– PG Mix™ zawiera pełny zestaw mikroelementów, dzięki czemu zwykły substrat torfowy możemy przekształcić w najwyższej jakości podłoże do uprawy;
– wiele różnych typów podłoża można produkować w oparciu o jeden nawóz, zmieniając tylko jego dawkę;
– PG Mix™ jako nawóz „wszystko-w-jednym” czyni proces produkcji podłoża prostym i szybkim.


Zalecenia stosowania: 

Dawka PG Mix™, w zależności od jakości substratu oraz przeznaczenia podłoża, wynosi od 0,5 do 2 kg nawozu na 1 m3 podłoża. Niższe (z zalecanych) dawki stosuje się do podłoży wysiewnych oraz przeznaczonych dla roślin wrażliwych na zasolenie.

Odżywianie roślin: Ziemniak, Jabłoń, Kukurydza, Rzepak, Pszenica, Inne uprawy

 Wszystkie nawozy ogrodnicze:

Nawóz Skład %
Rozpuszczalne
Actisil ( nawóz krzemowy) 0,6% Si + cholina + Ca
AntiBlock Mineral (przeciwdziała zatykaniu systemów nawadniających)
Kalisol (rozpuszczalny siarczan potasu) 50%K2O;
Krista K Plus (saletra potasowa, azotan potasu)  13,5%N; 46% K2O
Krista Mag (saletra magnezowa) 9% Mg; 11% N-NO3
Krista MAP( fosforan monoamonowy) 12%N, 61 % P2O5
Krista MgS (siarczan magnezu 7-wodny) 9,6%Mg; 13%S
Krista MKP (fosforan monopotasowy)   52%P2O5;34% K2O
Kristalon Biały  / WHITE  15-5-30+mikro
Kristalon Błękitny / AZUR  20-5-10+mikro
Kristalon Brązowy / Brown  3-11-38+mikro
Kristalon Czerwony / RED  12-12-36+mikro
Kristalon Fioletowy / Lilac  19-6-6+mikro
Kristalon Gena (z aktywnym fosforem Super FK) 12-12-36+mikro
Kristalon Niebieski / BLUE  19-6-20+mikro
Kristalon Pomarańczowy / ORANGE  6-12-36+mikro
Kristalon Vega (z aktywnym fosforem Super FK) 17-6-25 + mikro
Kristalon Zielony / SPECIAL  18-18-18+mikro
Kristalon Żółty / YELLOW  13-40-13+mikro
Nutrifol Czerwony  7-9-25+mikro
Nutrifol Zielony  8-11-35+mikro
Superba Brązowa  14-10-25+mikro
Superba Czerwona  7-9-25+mikro
Superba Mikromix (mikrogranulat) Mikroelementy
Superba Mikromix (mikrogranulat) Mikroelementy
Superba Zielona forte  8-11-35+mikro
YaraLiva CALCINIT( saletra wapniowa rozp.)  15,5% N + 26% CaO
YaraLiva CALCINIT Flakes (sal. wapn. płatki rozp.)  15,5% N + 26% CaO
YaraVita REXOLIN X60 (chelat żelaza) 6,5% Fe (HBDA)
YaraVita REXOLIN X60 (chelat żelaza) 6,5% Fe (HBDA)
Posypowe
Nutricote (kontr. działanie) 13-13-13 13-13-13+mikro
PG Mix 14-16-18+mikro  14-16-18+mikro
Pit-mix 14-16-18+5MgO + mikro 14-16-18+5 MgO + Mikro
UNIKA CALCIUM (gran.saletra potasowo-wapniowa) 14%N; 24%K2O; 12%CaO
YaraLiva NITRABOR(sal. wap.z borem) 15,5%N+26%CaO+0,3%B
YaraLiva NITRABOR(sal. wap.z borem) 15,5%N+26%CaO+0,3%B
YaraLiva TROPICOTE (saletra wapn. posypowa) 15,5%N+26%CaO
YaraLiva TROPICOTE (saletra wapn. posypowa) 15,5%N+26%CaO
YaraMila COMPLEX 12-11-18  12-11-18+mikro
YaraMila COMPLEX 12-11-18  12-11-18+mikro
YaraMila CROPCARE 11-11-21 11-11-21 + mikro
YaraMila CROPCARE 11-11-21 11-11-21 + mikro
Nawozy konfekcja  
YaraLiva CALCINIT ( saletra wapn. rozp.)  15,5% N + 26% CaO
Kristalon Biały 15-5-30+mikro
Kristalon Czerwony 12-12-36+mikro
Kristalon Niebieski 19-6-20+mikro
Kristalon Pomarańczowy 6-12-36+mikro
Kristalon Zielony 18-18-18+mikro
Kristalon Żółty 13-40-13+mikro
YaraMila COMPLEX 12-11-18 12-11-18+mikro
Nawozy Dolistne Wieloskładnikowe
FoliCare Borowo-Fosforowo-Potasowy 7-27-24 + mikro
FoliCare  Potasowy 10-5-40 + mikro
FoliCare Fosforowy 12-46-8 + mikro
FoliCare Zrównoważony 18-18-18 + mikro
KristaLeaf Fruit Controller 4,5 N,+16P2O5+5MgO+11SO3+6B+3,5 Zn +0,03Mo
KristaLeaf Foto 14,2N+1,5P2O5+7K2O+14MgO+27SO3+1,5Fe+0,13Mo
KristaLeaf Foto 14,2N+1,5P2O5+7K2O+14MgO+27SO3+1,5Fe+0,13Mo