WYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW:

RADYMNO, tel. 16 628 22 66, tel/fax 16 628 10 32

Centrala Firmy   600 929 100     698 971 560

Sekretariat, 16 628 22 66     biuro@rol-mech.pl

Sekretariat Marzena Grześko 698 380 222 marzenagrzesko@rol-mech.pl

  • Dział Sprzedaży Maszyn 16 628 55 75  lub 16 628 22 66 wew.1
  • Transport 16 628 2266 wew. 8
  • Serwis 16 628 55 77 lub 16 628 22 66 wew. 5
  • Stacja Diagnostyczna 16 628 16 36 lub 16 628 22 66 wew. 6
  • Sklep Materiałów Budowlanych 16 628 22 68 lub 16 628 22 66 wew. 7
  • Sklep Części Zamiennych 16 628 55 78 lub 16 628 22 66 wew. 4
  • Nawozy 16 628 22 66 wew. 2
  • Środki Ochrony Roślin 16 628 55 79 lub 16 628 22 66 wew. 3

KSIĘGOWOŚĆ, tel. 16 628 22 66 wew. 9

Główny Księgowy, Ryszard Wajda tel. 735 982 046 e-mail: ryszardwajda@rol-mech.pl

Z-ca Głównego Księgowego, Irena Wiśniowska   ksiegowa@rol-mech.pl

Księgowa,  Urszula Jakubas 660 525 820 urszulajakubas@rol-mech.pl

Księgowa Ewa Ferenc   ewaferenc@rol-mech.pl

Księgowa Edyta Misiąg-Sudoł   edytam.sudol@rol-mech.pl

Księgowa Sabina Gilarska   sabina.gilarska@rol-mech.pl