NovaTec One jest inhibitorem nitryfikacji przygotowanym do aplikacji doglebowej w połączeniu z płynnymi nawozami azotowymi np. RSM lub do oprysku gleby roztworem z wodą przed lub po aplikacji nawozów azotowych granulowanych.

NovaTec One wyhamowuje proces nitryfikacji oddziałując na aktywność bakterii z rodzaju Nitrosomonas odpowiedzialnych za proces przekształcenia azotu z formy amonowej w formę azotanową na okres od 4 do 12 tygodni. Długość działania uzależniona jest od warunków glebowych – aktywności biologicznej gleby, jej temperatury i wilgotności. Pozwala to na stałą, długą podaż azotu w formie amonowej dzięki czemu rośliny mają zapewnione optymalne odżywienie tym pierwiastkiem.

NovaTec One pozwala na zmniejszenie liczby aplikacji nawozów azotowych, które z reguły dla optymalnego wykorzystania oraz minimalizowania strat były aplikowane w dawkach dzielonych. DMPP poprzez utrzymanie formy amonowej azotu pozwala także na dużo lepszy rozwój systemu korzeniowego nawożonych roślin oraz poprawę przyswajalności składników odżywczych głównie fosforu i mikroelementów. Jon amonowy jest bardzo chętnie pobierany przez rośliny i jego wykorzystanie do budowy plonu wymaga zdecydowanie mniejszego nakładu energii ze strony roślin.

Zmniejszają się też znacznie straty azotu poprzez wypłukiwanie azotanów oraz emisję gazową w wyniku denitryfikacji.

Stosowanie inhibitora nitryfikacji DMPP przekłada się bezpośrednio na efektywniejsze nawożenie azotowe – mniejsze dawki, skuteczniej wykorzystane, możliwość ograniczenia ilości aplikacji i dużo mniejsze straty.

NovaTec One przyczynia się również do poprawy walorów jakościowych – mniejsza ilość azotanów w roślinach, lepsze walory przechowalnicze.

Wpływa również na ochronę środowiska – mniej azotanów w wodach gruntowych, mniejsza emisja N w formie gazowej.

Skład 24,9% DMPP fosofran -3,4- dimetylo pirazolu

Stosowanie:

Kukurydza, Pszenica jara, Pszenica ozima, Pszenżyto jare, Pszenżyto ozime, Rzepak jary, Rzepak ozimy, Żyto jare, Żyto ozime

Dawka:

Stosowanie NovaTec® One z:

RSM® S (26 N)

  • 7,5 l/1000 l nawozu
  • 5,9 l/t nawozu

RSM® 28:

  • 8,1 l/1000 l nawozu
  • 6,3 l/t nawozu

RSM® 30:

  • 8,7 l/1000 l nawozu
  • 6,7 l/t nawozu

RSM® 32:

  • 9,5 l/1000 l nawozu
  • 7,2 l/t nawozu