Zapytanie Ofertowe Nr 4/2021
Formularz oferty – zał. nr 1
Oświadczenie wykonawcy  – zał. nr 2
Oświadczenie wykonawcy o niepozostawaniu w stosunku powiązanym  zał. nr 3
Klauzula RODO – zał. nr 4
Specyfikacja techniczna – zał. nr 5
– Aktualizacja specyfikacji techniczne
– Zmiana terminu składania ofert
Wzór  umowy – zał. nr 6

Zapytanie Ofertowe Nr 5/2021

Formularz oferty – zał. nr 1
Oświadczenie wykonawcy  – zał. nr 2
Oświadczenie wykonawcy o niepozostawaniu w stosunku powiązanym  zał. nr 3
Klauzula RODO – zał. nr 4
Specyfikacja techniczna – zał. nr 5
Wzór  umowy – zał. nr 6