AGROWAP KREDA

Agrowap KREDA to pozbawiony  wilgoci, zagęszczony bez substancji pomocniczych, czysty środek do wapnowania o ogromnej powierzchni reaktywnej.

Dzięki odpowiedniej granulacji daje się odpowiednio rozsiewać na polu na szerokość powyżej 24m. Wyrób spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu  WE nr 2019/1009 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nawozów. Wyrób jest oznakowany znakiem CE. Produkt zawiera węglany wapnia, które zagęszczono bez substancji pomocniczych do ziaren wielkości 2-7 mm. To oczyszczona, pozbawiona wilgoci substancja do wapnowania, w której materiałem podstawowym jest drobno zmielony węglan wapnia. Cechuje się ogromną powierzchnią reaktywną, która zaczyna działać natychmiast po zastosowaniu. W ten sposób stanowi szybkie źródło substancji odżywczych dla roślin i jednocześnie jest neutralizatorem kwasów. Zaleca się stosowanie w górnej 0-10 cm-owej warstwie gleby, niemniej z uwagi na szybkie uwalnianie i bardzo duże rozdrobnienie, substancja jest w stanie przenikać do strefy korzeniowej także z powierzchni gleby. Agrowap może być stosowany o dowolnej porze roku.

 Zalety

 • środek wapnujacy może być rozrzucany wszystkimi typami rozrzutników.
 • Może być wykorzystywana w gospodarstwach ekologicznych.
 • Szybko się uwalnia, pod wpływem wilgoci natychmiast się rozkłada.
 • Może być stosowana o dowolnej porze roku.
 • Do stosowania na gruntach rolnych i w ogrodnictwie.
 • W opakowaniu fabrycznym ma 2 lata gwarancji.
 • Jest nieszkodliwy dla organizmów żywych (przestrzegając przepisów stosowania i przechowywania)

Oczekiwane pozytywne rezultaty

 • Wapń jest jednym z najtańszych składników, szczególnie potrzebnych nie tylko uprawianym przez nas roślinom, ale także glebom.
 • Wspomaga podział komórek i wzrost korzeni.
 • Poprawia stan fizyczny gleby (zdolność do zatrzymywania wilgoci, porowatość, struktura).
 • W wyniku uzupełniania niedoborów wapnia na glebach kwaśnych wzrasta liczba mikroorganizmów żyjących w glebie (azotobakter, rhizobium, nitryfikacyjne, rozkładające celulozę).
 • Znacznie poprawia się dostępność fosforu, potasu, azotu.
 • Zmniejsza się ryzyko toksycznego oddziaływania aluminium i manganu.
 • Wzrasta dostępność molibdenu.
 • W przypadku gleb słonych zmniejsza się przewaga sodu. 

Zawartość: Liczba zobojętniania 53 , granulat 2-7 mm , CaO 53-55 % , reaktywność 100% Środek Wapnujący CE PFC – 2

AGROWAP EXTRA

Agrowap EXTRA CaO 90%

Szybko poprawia odczyn gleby i dostarcza wapń dla wszystkich rodzajów gleby praktycznie w bardzo krótkim czasie po wysiewie, dzięki formie tlenkowej nawozu.

Dzięki odpowiedniej granulacji daje się odpowiednio rozsiewać na polu na szerokość powyżej 24m.

Wapno palone, przygotowane nowoczesną metodą granulacji, dające się dobrze rozsypywać, to  poprawiający jakość gleby środek wapnujący o nadzwyczaj wysokiej skuteczności. Wyrażona w wapniu zawartość substancji czynnej stanowi blisko dwukrotność w stosunku do węglanowego środka wapnującego i ma prawie 100%-wą czystość. Po aplikacji ważne jest wprowadzenie substancji do gleby, ponieważ na powierzchni gleby ma zdolność wiązania dwutlenku węgla. Przede wszystkim celowe jest stosowanie substancji na mocno zakwaszonych, zwartych glebach. Bardzo szybko daje efekt alkalizacji i poprawia strukturę gleby.

Zalety

 • środek może być rozrzucany wszystkimi typami rozrzutników.
 • Szybko się uwalnia, pod wpływem wilgoci natychmiast się rozkłada.
 • Cechuje go szybka reaktywność.
 • Do stosowania na gruntach rolnych i w ogrodnictwie.
 • W opakowaniu fabrycznym ma 2 lata gwarancji.
 • Rozpuszczenie w wodzie wiąże się z uwalnianiem ciepła!
AGROWAP MAGNEZ 75/25

Agrowap Magnez CaO 50%, MgO 25% –  to wapno nawozowe w postaci tlenkowej granulowane. Dzięki odpowiedniej granulacji daje się odpowiednio rozsiewać na polu na szerokość powyżej 24 metrów.

Agrowap MAGNEZ znacznie poprawia odczyn gleby oraz dostarcza magnez dla wszystkich rodzajów gleb praktycznie w bardzo krótkim czasie po wysiewie, dzięki formie tlenkowej nawozu. Doskonale reaguje z glebą na skutek czynników atmosferycznych, co powoduje bardzo szybką przyswajalność.

Wapno dolomitowe palone z wysoką zawartością wapnia i magnezu, przygotowane nowoczesną metodą granulacji, dające się dobrze rozsypywać, to poprawiający jakość gleby środek wapnujący o nadzwyczaj wysokiej skuteczności. Wyrażona w CaO i MgO zawartość substancji czynnej stanowi blisko dwukrotność w stosunku do węglanowych środków wapnujących. Po aplikacji ważne jest wprowadzenie substancji do gleby, ponieważ na powierzchni gleby ma zdolność wiązania dwutlenku węgla. Przede wszystkim celowe jest stosowanie środka na mocno zakwaszonych, zwartych glebach.Bardzo szybko daje efekt alkalizacji i poprawia strukturę gleby.

Zalety:

 • środek może być rozrzucany wszystkimi typami rozrzutników.
 • Szybko się uwalnia, pod wpływem wilgoci natychmiast się rozkłada.
 • Cechuje go szybka reaktywność.
 • Do stosowania na gruntach rolnych i w ogrodnictwie.
 • W opakowaniu fabrycznym ma 2 lata gwarancji.
 • Rozpuszczenie w wodzie wiąże się z uwalnianiem ciepła!
kategoria gleby  konieczna poprawa szybka poprawa
lekka 0,5-1 0,3-0,5
średnia 0,7-1,1 0,4-0,8
ciężka 1,1-1,4 0,5-1,1
AGROWAP S

AgrowapS CaO 45%, SO3 20% – Jest to mieszanka oczyszczonego wapna i elementarnej siarki w proszku, zapewniająca jednoczesne pokrycie zapotrzebowania roślin na wapno i na siarkę. Na kwaśnych, ubogich w wapno glebach wzmożonym problemem jest uzupełnianie siarki tak, aby nie zakwaszać dalej gleby i nie niszczyć jej struktury. 

agrowap S, polepszacz gleby zawierający siarkę i wapno, za jednym razem zaopatruje rośliny w wapno i w siarkę, podnosząc także odczyn gleby. Siarka elementarna nie ulega wypłukaniu ze strefy korzeniowej, utlenia się w glebie do siarczanów dostępnych dla rośliny, jednocześnie działając też grzybobójczo. Zaleca się wprowadzanie do górnej,  napowietrzonej warstwy gleby, ale można też stosować jako nawożenie pogłówne.

Poprawa gleby

AgrowapS  może być skutecznie stosowany na glebach wszystkich odczynów, działa on w sposób ciągły. W przypadku aplikacji średniej (300-400kg/ha) lub znacznej (500-700kg/ha) ilości, do gleby trafia siarka i wapń, tym sposobem eliminuje się brak substancji odżywczych limitujących plony. Jeżeli celem byłoby tylko znaczne podniesienie wartości pH, nadają się do tego także produkty rodziny agrowap kreda , agrowap extra i agrowap magnez

Uzupełnianie wapnia i siarki

agrowapS  jest zdecydowanie skuteczny  jako nawożenie pogłówne rzepaku, zbóż, kukurydzy na ziarno i na kiszonkę, słonecznika i soi, buraka cukrowego, ziemniaków, warzyw cebulowych, lucerny, sianokiszonki a także owoców jabłek, gruszek czy pestkowych.

AGROWAP LUZ

Nawóz luzem/pylisty.

Agroluz – nawóz wapniowy węglanowy. Zawartość: odmiana 04 CaO min 50% reaktywność 60-80 % frakcja 0-2 mm

Nawóz dostarczany wyłącznie luzem.

 

ATRIGRAN

AtriGran CaO 50% – to naturalne, wysoko reaktywne granulowane wapno węglanowe. Zapewnia szybkie działanie odkwaszające i stanowi źródło najwyższej jakości składnika nawozowego.

AtriGran nadaje się na wszystkie rodzaje gleb w rolnictwie, ogrodnictwie i sadownictwie, korzystnie wpływając na właściwości fizyczne gleby.

W uprawach może być używany zarówno regularnie, zgodnie z planem nawożenia, jak również interwencyjnie w razie konieczności.

AtriGran to nawóz o szerokim i uniwersalnym spektrum działania, co umożliwia jego użycie na różnych etapach upraw. W uprawie roślin jednorocznych najlepiej stosować go przedsiewnie poza okresem wegetacji od późnego lata do wczesnej wiosny. W uprawach wieloletnich i na użytkach zielonych powinien być używany pogłównie, najlepiej późną jesienią.

Dostępność dwóch frakcji i wyrównanie granuli umożliwia wysiew na różne szerokości, zapewnia dużą wydajność i równomierność rozsiewu.

Niska wilgotność ułatwia przechowywanie, transport i wysiew, a także gwarantuje wysoką koncentrację składnika nawozowego.

Ze względu na naturalny skład AtriGran jest całkowicie bezpieczny dla roślin i zwierząt.

NORDKALK STANDARD CAL

To wapno bardzo wysokiej reaktywności chemicznej i dużej koncentracji węglanu wapnia (93-95%) powstaje w wyniku przerobu miękkich skał kamienia jurajskiego. Jest ono korzystnym ekonomicznie sposobem odkwaszania gleby, całkowicie bezpiecznym dla roślin uprawnych. Dzięki nieskrystalizowanej formie utrzymuje wilgoć w glebie, szybko (ale nie gwałtownie) podnosi odczyn pH gleby, uaktywnia składniki pokarmowe znajdujące się w glebie, reguluje stosunki wodno-powietrzne, korzystnie wpływa na tworzenie się struktury gruzełkowej. Sprzyja także rozwojowi pożytecznych mikroorganizmów (bakterii) i ogranicza ilość grzybów.
Wapno Nordkalk Standard Cal przeznaczone jest do stosowania na wszystkich rodzajach gleb i we wszystkich okresach agrotechnicznych. 

 

NORDKALK FAST CAL

Wapno węglanowe Nordkalk Fast Cal jest produktem o bardzo wysokiej reaktywności chemicznej (99%) i dużej koncentracji węglanu wapnia (93-95%), jego stosowanie jest relatywnie korzystnym ekonomicznie sposobem odkwaszania gleby, całkowicie bezpiecznym dla rośliny uprawnej. Dzięki optymalnemu rozdrobnieniu, 98% poniżej 0,125 mm, bardzo dobrze wchodzi w reakcję. Szybko (ale nie gwałtownie) podnosi odczyn pH gleby, uaktywnia składniki pokarmowe znajdujące się w glebie, reguluje stosunki wodno-powietrzne, korzystnie wpływa na tworzenie się struktury gruzełkowej, sprzyja rozwojowi pożytecznych mikroorganizmów (bakterii), a ogranicza ilość grzybów. Już niewielka dawka Fast Cal (300-400 kg) zastosowana pogłównie na glebach o niskim odczynie pH wyraźnie poprawia kondycję roślin.

Wapno Nordkalk Fast Cal przeznaczone jest do stosowania na wszystkich rodzajach gleb i we wszystkich okresach agrotechnicznych. Ze względu na bardzo małą wilgotność (0,2%) szczególnie polecane jest do stosowania w okresie zimy na zamarzniętą glebę, dla gospodarstw dysponujących mniej precyzyjnymi rozsiewaczami.