Produkty Agrarius

1.    Stymulatory i preparaty wspomagające

Produkty najnowszej generacji przeznaczone do wspomagania wzrostu, rozwoju i plonowania roślin. W naturalny sposób wpływają na indukowanie odporności roślin na warunki stresowe (susza, zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura, choroby, szkodniki, nadmierne nasłonecznienie itp.).

Preparaty w kompleksowy sposób wpływają na rośliny – na ich rozwój i regenerację po wystąpieniu czynników stresowych, zapewniając wysokie plony.

Linia innowacyjnych i nowoczesnych stymulatorów wzrostu i plonowania oraz induktorów odporności przeznaczony do oprysków roślin i zaprawiania ziarna (nasion) w uprawach rolniczych, warzywnych i sadowniczych.

nanogro to wyjątkowa linia inteligentnych preparatów kompleksowo stymulujących metabolizm i wzrost roślin uprawnych. To bardzo innowacyjny i nowoczesny stymulator wzrostu i plonowania oraz induktor odporności przeznaczony do stosowania w uprawie roślin. Na tle innych preparatów stymulujących wyróżnia się unikatowym składem i działaniem. Zawiera siarczany metali w nanomolowych stężeniach (10 -9 mol), które działają jak swoista szczepionka, dzięki temu siła działania nanogro jest wielokrotnie większa niż innych, oferowanych na rynku stymulatorów i środków wspomagających uprawę roślin. W sposób naturalny uruchamia na poziomie komórkowym wewnętrzny potencjał plonotwórczy oraz mechanizm obronny roślin, pobudzając je do produkowania naturalnych hormonów wzrostu t.j. auksyn, giberelin, cytokinin oraz enzymów aktywujących procesy fizjologiczne, przez co wpływa na uzyskanie większego i lepszej jakości plonu. Pierwszą reakcją rośliny na działanie preparatów nanogro jest wzrost korzeni na długość oraz wytwarzanie korzeni włośnikowych, odpowiedzialnych za pobieranie wody i substancji pokarmowych. Następną reakcją rośliny jest wzrost pędów, liści i pąków kwiatowych. Rośliny potraktowane nanogro mają dobry wzrost, krzewienie i obfite kwitnienie oraz wiązanie owoców.

nanogro przeznaczone jest do stosowania we wszystkich rodzajach upraw. W oziminach, zastosowany jesienią na młode rośliny, zapewnia im lepsze przezimowanie i szybszy rozwój na wiosnę. nanogro występuje w podstawowej postaci – granul, które po rozpuszczeniu w wodzie można stosować zarówno do zaprawiania materiału siewnego i moczenia sadzonek, jak i w formie oprysków bezpośrednio na rośliny.

nanogro aqua – to forma płynnego koncentratu przeznaczona do oprysków, z dodatkiem substancji humusowych najnowszej generacji, pochodzących z przetworzonej ligniny. Powodują one szybsze działanie samego preparatu. Po zastosowaniu na uprawy, nanogro aqua jest natychmiast transportowane do wnętrza komórek, wzmacniając dodatkowo rośliny poprzez ich szybkie odżywienie. Kwasy humusowe tworzą dodatkową barierę ochronną na powierzchni roślin, chroniąc je przed zbytnim nasłonecznieniem, nadmierną transpiracją oraz przed atakami chorób i szkodników.Zwiększają przyleganie preparatu, przez co ułatwiają wnikanie substancji aktywnych do rośliny, szczególnie gdy nanogro aqua jest stosowane z nawozami dolistnymi lub środkami ochrony roślin.Kwasy humusowe działają stymulująco, jak naturalne auksyny, pomagając szybkiemu wzrostowi roślin, szczególnie w najważniejszych fazach ich rozwoju oraz pomagają w gromadzeniu substancjiodżywczych i przetwarzaniu ich w wysoki jakościowo plon.

nanogro forte superstart przeznaczone jest do zaprawiania materiału siewnego. Im wcześniej roślina nabierze siły i pożądanych cech w początkowej fazie rozwoju (nasiona) tym lepiej będzie rosła. Jest to w pełni bezpieczny produkt, który zastosowany do zaprawiania nasion (ziarna) zapewnia roślinie lepsze warunki wzrostu już na starcie, czyli w fazie kiełkowania. Nowoczesna i unikalna formuła preparatu zastosowanego na nasiona (ziarno), powoduje uwolnienie naturalnych sił rośliny, która maksymalnie wykorzystuje zapisany w niej genetycznie potencjał. Nasiona zaprawiane preparatem szybciej i skuteczniej kiełkują, nawet w niekorzystnych warunkach glebowych i pogodowych (susza, zbyt niskie lub zbyt wysokie temperatury). Preparat wnikając do rośliny powoduje uruchomienie jej naturalnego systemu obronnego, poprzez wytwarzanie większej ilości substancji zapasowych (cukrów), białek oraz naturalnych hormonów. Zaprawianie nanogro forte superstart powoduje, że rośliny nie odczuwają ani suszy jesiennej podczas wschodów ani wiosennej w czasie wegetacji. System korzeniowy w stosunku do roślin kontrolnych jest bardziej rozbudowany i sięga głębiej a część nadziemna roślin wygląda dużo lepiej – jest pełna wigoru. Nasiona po wysiewie mogą trafić na niekorzystne warunki wzrostu, dlatego mogą przejść w fazę spoczynku tzw. względnego, co opóźnia wschody lub całkowicie je uniemożliwia. Aby zminimalizować takie ryzyko konieczne staje się zastosowanie stymulatora wzrostu nanogro. Zaprawienie tym preparatem ziarna (nasion) powoduje maksymalne wykorzystanie ich potencjału do pęcznienia nawet przy minimalnej ilości wody i aktywację enzymów hydrolitycznych, dzięki którym następuje uruchomienie materiałów zapasowych i wzmocnienie metabolizmu nasion (ziarna). Nasiona poddane działaniu nanogro wschodzą szybko, równomiernie a odsetek skiełkowanych jest bardzo wysoki. Zaprawianie materiału siewnego nanogro zaleca się łączyć z zaprawianiem standardowym.

Lignohumat super to najnowszej generacji, mocno skon-centrowany preparat humusowy pochodzenia roślinnego z dodatkiem potasu, siarki oraz mikroelementów, do poprawy struktury i jakości gleby. Jest jednorodną mieszaniną huminowych i fulwowych kwasów i ich soli. Zawiera mikroelementy w formie chelatów. Preparat występuje w postaci ciemno-brązowego do czarnego proszku o charakterystycznym zapachu. Ma korzystny i kompleksowy wpływ na rośliny – stymuluje: ukorzenianie, przebieg fotosyntezy, wzrost roślin i przyczynia się do po-prawy wydajności oraz jakości plonu. Kwasy humusowe (huminowe – 80% i fulwowe – 15-20%) zawarte w preparacie pochodzą z przerobu ligniny, a nie jak u większości preparatów na rynku z leonardytów. Zaaplikowane na glebę są aktywne od razu po zastosowaniu i nie wymagają okresu przygotowania i rozkładu. Szybkie przejście do roztworu glebowego daje roślinom do-stęp do soli kwasów huminowych i fulwowych, podczas gdy inne produkty potrzebują czasu i odpowiednich warunków oraz mikroflory, aby je uwolnić do działania. Wyróżnikiem Lignohumat super jest jego doskonała rozpuszczalność oraz stabilna jakość składu. Stosowany na resztki pożniwne poprawia stan gleby, zarówno przygotowując ją do wysiewów roślin ozimych jak i do wiosennych wschodów roślin jarych. Można stosować go niezależne od warunków pogodowych w odróżnieniu do preparatów bakteryjnych. Może być wykorzystany w warunkach braku wilgoci w glebie. Nie zastępuje podstawowego nawożenia.

Naturalny Plon to środek wspomagający uprawę roślin, unikalny pod względem składu – połączenie ekstraktu z alg morskich Ascophyllum nodosum z substancjami humusowymi. Ma pozytywny i kompleksowy wpływ na rośliny. Zdecydowanie wspomaga tworzenie strefy włośnikowej korzeni i indukuje tworzenie rozgałęzień bocznych. W następstwie tego wzrasta wykorzystanie wody i nawozów z gleby, co przyczynia się do poprawy wydajności i jakości plonu. Regeneruje uszkodzenia wywołane herbicydami, gradem, suszą, mrozem i zwiększa odporność roślin na stres. Zwiększa wydolność fotosyntezy. Składniki ekstraktu są naturalne, pochodzące z roślin, dlatego są szybko i łatwo przyswajane: kwas alginowy, jod, mannitol, poliaminy, fitoaleksyny, auksyny, gibereliny, aminokwasy, laminaryna. Każdy z nich ma do spełnienia ważną i nie zastąpioną rolę w procesach życiowych roślin, wpływając na ich wzrost i rozwój.

2. Preparaty bakteryjne

bi wysokiej jakości preparaty bakteryjne o ściśle ukierunkowanym działaniu zawierające w swym składzie  tzw. bakterie funkcyjne, oparte na pojedynczych, starannie wyselekcjonowanych szczepach mikroorganizmów. Ich rolą jest wspomaganie upraw poprzez udostępnianie składników pokarmowych roślinom, współtworzenie struktury gleby oraz zachowanie równowagi biologicznej.

Przeznaczone do stosowania we wszystkich rodzajach upraw.

2.1 Preparaty doglebowe

Produkty z linii „bi”, to jedyne na polskim rynku wysokiej jakości preparaty bakteryjne o ściśle ukierunkowanym działaniu, oparte na pojedynczych, starannie wyselekcjonowanych szczepach mikroorganizmów.

bi azot

Dzięki procesom mikrobiologicznym azot z atmosfery zostaje włączony do związków organicznych komórek. Związki azotowe występujące w szczątkach organicznych są mineralizowane przy udziale drobnoustrojów i włączane do obiegu w atmosferze. Wiadomo, że bakterie azotowe mogą wiązać nawet do 50 kg azotu na 1 ha powierzchni uprawnej. Azot ten w postaci przyswajalnej przez inne organizmy (związki amonowe, białka) może dalej krążyć w biosferze. Doskonałym przykładem bakterii azotowej naturalnie występującej w glebie jest Bacillus azotofixans. W glebach o małej zawartości próchnicy na których prowadzona jest intensywna produkcja spadek zawartości mikroorganizmów może sięgać nawet kilkudziesięciu procent. Przyczyniają się do tego nawozy sztuczne, herbicydy, fungicydy i insektycydy oraz niekorzystne warunki środowiskowe. Zastosowanie bakterii Bacillus azotofixans w okresie wiosennym na glebę pozwala odbudować populację tej jakże pożytecznej bakterii. Zastosowanie 1 kg preparatu bi azot zawierającego tą właśnie bakterię pomaga w usprawnieniu obiegu azotu w glebie a także systematycznemu dostarczaniu przyswajalnych form azotu dla roślin, co zapobiega kumulacji w nich azotanów i azotynów.

Jest to jedyny preparat na rynku w formie sypkiej (proszku) zawierający tak ogromną ilość bakterii w czystej formie w 1 gramie.

bi fosfor

Fosfor, podobnie jak azot, bierze udział we wszystkich procesach życiowych zachodzących w roślinie, jest on niezbędny do prawidłowego przebiegu fotosyntezy, oddychania, przemiany materii, a szczególnie przy powstawaniu białek i substancji zapasowych (tłuszcze, fityna). Jego niedobór powoduje poważne zakłócenia w podstawowych funkcjach życiowych roślin, czego wynikiem jest osłabienie rozwoju i funkcjonowania poszczególnych organów, a zwłaszcza systemu korzeniowego.

Fosfor pobierany jest z gleby przez rośliny tylko w formie jonów kwasu fosforowego (V). Niestety udział w naszym kraju gleb o niskiej lub bardzo niskiej zawartości fosforu przyswajalnego wynosi aż 40%. W związku z tym nieoceniona jest działalność bakterii rozpuszczających fosforany uwstecznione czyli bakterii fosforowych, nazywanych również PSB (Phosphate Solubilizing Bacteria).

PSB oprócz fosforu przyswajalnego wprowadzają również do gleby takie substancje jak: siderofory, auksyny, cytokininy oraz witaminy. Dlatego też w ostatnich latach szczepy mikroorganizmów fosforowych uważa się za tzw. bionawóz. PSB stanowią ważny czynnik w procesie optymalizacji produkcji rolnej.

Do grupy bakterii PSB  zalicza się „superbakteria” Bacillus megaterium, która zastosowana  wiosną na glebę poprawia jej zasobność w formy fosforu przyswajalne dla roślin. Preparat bi fosfor zawiera szczepy Bacillus megaterium w bardzo dużej ilości i zastosowany w ilości 1 kg/ha pozwala zyskać aż 20-40 kg fosforu w czystej formie na 1 hektar.

bi protect

Bakteria Bacillus subtilis, występuje pospolicie w glebie w naszej strefie klimatycznej. Jest saprofitem, rozkładającym organiczne związki pochodzenia roślinnego (głównie węglowodany i pektyny). Dodatkowo bakteria wytwarza antybiotyki peptydowe, m.in. polimyksynę B i subtylinę a także aminokwasy, polisacharyd – inulinę oraz enzymy m.in. amylazę i proteazę. Tworzy również siderofory (bacillobaktyna), które mają zdolność wiązania jonów żelaza poprzez wiązanie w chelaty wszystkich dostępnych form żelaza i udostępnianie ich roślinom. Białko tych bakterii zawiera również hydrofobinę BsIA, która jest powierzchniowo czynna, i zmniejsza napięcie powierzchniowe, przez to zwiększa się zwilżenie powierzchni na której znajdują się bakterie, co prowadzi do zwiększenia wilgotności w obrębie systemu korzeniowego oraz pokrycie go dodatkowym filmem ochronnym (znaczące szczególnie w okresie suszy). Stabilizuje także koloidy glebowe. Bakteria Bacillus subtilis redukuje liczbę chorobotwórczych grzybów i bakterii w glebie przyczyniając się do polepszenia stanu fitosanitarnego w uprawach. Bakteria ta szybko się namnaża, więc poprzez konkurencję o pokarm i miejsce w stosunku do innych, chorobotwórczych patogenów eliminuje je w naturalny sposób ze środowiska glebowego, nie zaburzając a wręcz wspomagając rozwój pożytecznych mikroorganizmów glebowych.

Jest to jedyny preparat na rynku w formie sypkiej (proszku) zawierający tak ogromną ilość bakterii w czystej formie w 1 gramie.

2.2 Szczepionki bakteryjne do roślin bobowatych

bi soya

Specjalnie wyselekcjonowane czyste kultury bakterii symbiotycznych Bradyrhizobium japonicum, które biorą udział w tworzeniu brodawek na korzeniach roślin, zapewniają szybki rozwój roślinom dzięki przetwarzaniu azotu atmosferycznego i udostępnianiu go, korzystnie wpływają na zwyżk plonu oraz wysoką zawartość białka w nasionach, zwiększają odporność roślin na warunki stresowe, poprawiają warunki fitosanitarne w glebie, wpływają na poprawę struktury i zasobność w składniki pokarmowe gleby, biorą czynny udział w obiegu azotu w przyrodzie.

Bakterie symbiotyczne zawarte w preparacie bi soya współżyją z systemem korzeniowym soi, dostarczając roślinom przyswajalny azot oraz inne niezbędne składniki odżywcze. Rośliny te cechują się wydajniejszym plonowaniem, lepszą odpornością na niekorzystne warunki środowiska. Tak zabezpieczone są mniej podatne na ataki chorób oraz szkodników.

bi bean

Specjalnie wyselekcjonowane czyste kultury bakterii symbiotycznych Rhizobium phaseoli, które biorą udział w tworzeniu brodawek na korzeniach roślin, zapewniają szybki rozwój roślinom dzięki przetwarzaniu azotu atmosferycznego i udostępnianiu go, korzystnie wpływają na zwyżkę plonu oraz wysoką zawartość białka w nasionach, zwiększają odporność roślin na warunki stresowe, poprawiają warunki fitosanitarne w glebie, wpływają na poprawę struktury i zasobność w składniki pokarmowe gleby, biorą czynny udział w obiegu azotu w przyrodzie.

Bakterie symbiotyczne zawarte w preparacie bi bean współżyją z systemem korzeniowym fasoli, dostarczając roślinom przyswajalny azot oraz inne niezbędne składniki odżywcze. Rośliny te cechują się wydajniejszym plonowaniem, lepszą odpornością na niekorzystne warunki środowiska. Tak zabezpieczone są mniej podatne na ataki chorób oraz szkodników.

bi lupin

Specjalnie wyselekcjonowane czyste kultury bakterii symbiotycznych Rhizobium lupini które biorą udział w tworzeniu brodawek na korzeniach roślin, zapewniają szybki rozwój roślinom dzięki przetwarzaniu azotu atmosferycznego i udostępnianiu go, korzystnie wpływają na zwyżkę plonu oraz wysoką zawartość białka w nasionach, zwiększają odporność roślin na warunki stresowe, poprawiają warunki fitosanitarne w glebie, wpływają na poprawę struktury i zasobność w składniki pokarmowe gleby, biorą czynny udział w obiegu azotu w przyrodzie.

Bakterie symbiotyczne zawarte w preparacie bi lupin współżyją z systemem korzeniowym takich roslin jak: łubin żółty, łubin biały, łubin wąskolistny i seradela , dostarczając roślinom przyswajalny azot oraz inne niezbędne składniki odżywcze. Rośliny te cechują się wydajniejszym plonowaniem, lepszą odpornością na niekorzystne warunki środowiska. Tak zabezpieczone są mniej podatne na ataki chorób oraz szkodników.

bi symbio

specjalnie wyselekcjonowane czyste kultury bakterii symbiotycznych Rhizobium leguminosarum, które biorą udział w tworzeniu brodawek na korzeniach roślin, zapewniają szybki rozwój roślinom dzięki przetwarzaniu azotu atmosferycznego i udostępnianiu go, korzystnie wpływają na zwyżkę plonu oraz wysoką zawartość białka w nasionach, zwiększają odporność roślin na warunki stresowe, poprawiają warunki fitosanitarne w glebie, wpływają na poprawę struktury i zasobność w składniki pokarmowe gleby, biorą czynny udział w obiegu azotu w przyrodzie Bakterie symbiotyczne zawarte w preparacie bi symbio współżyją z systemem korzeniowym roślin bobowatych (motylkowych) takich jak: : groch, bób, soczewica, wyka, koniczyna, peluszka, bobik, dostarczając roślinom przyswajalny azot oraz inne niezbędne składniki odżywcze. Rośliny te cechują się wydajniejszym plonowaniem, lepszą odpornością na niekorzystne warunki środowiska. Tak zabezpieczone są mniej podatne na ataki chorób oraz szkodników.

3. Nawozy

Nawóz WE, który jest preparatem skoncentrowanych mikroelementów w żelu dla zwiększenia przyczepności do roślin; działa długo i wydajnie; pobudza roślinę do obrony; wspomaga jej zdrowotność i odporność na choroby; intensyfikuje wzrost; zwiększa plon; zawiera bor, miedź, mangan, molibden, cynk; wysoka zawartość siarki wzmaga właściwości przeciwgrzybiczne; nie zawiera chlorków metali, nie jest szkodliwy dla roślin;  konsystencja żelowa wydłuża termin ważności; dodatkowo dezynfekuje elementy opryskiwaczy; łatwy w przygotowaniu oraz dozowaniu.

SOLER dostarcza roślinom w skoncentrowanej formie potrzebne mikroelementy w bardzo dużej dawce, bez balastu makroskładników. Żelowy koncentrat mikroelementów SOLER zawiera: bor, miedź, mangan, molibden, cynk w ilościach dopasowanych do konkretnych upraw: buraków cukrowych (Soler B), zbóż (Soler C), kukurydzy (Soler K) i rzepaku (Soler R), ziemniaków (Soler P) i roślin strączkowych i soi (Soler L).Dzięki zastosowanej technologii SILEVELTM hydrożele na bazie krzemu zamykają składniki nawozowe w swoistych „kieszeniach”, tzw. przestrzeniach międzypakietowych. Przy kontakcie z rośliną dawkowanie zachodzi długo i wydajnie, co wydłuża dostępność mikroskładników. Higroskopijność preparatu powoduje, że trudno wysycha, łatwo pęcznieje, zachowując w obu przypadkach dużą przyczepność do rośliny, dzięki czemu, jest trudny do zmycia podczas deszczu.

Wysoka zawartość siarki w nawozie działa wzmacniająco, prozdrowotnie, dezynfekująco i stymulująco. Siarka wspomaga odporność roślin na choroby grzybowe.

Dodatkowo w preparat wyposażono w mechanizm stymulujący QM6TM, pobudzający roślinę do odruchów obronnych, przez zwiększenie zdolności do gromadzenia wody i składników odżywczych pochodzących z SOLERA. W konsekwencji cały proces wpływa pozytywnie na wzrost i lepszy plon (czytaj w Technologia QM6TM).

SOLER jest bezpieczny dla większości roślin uprawnych, z uwagi na to, że jest preparatem bezchlorkowym. Składniki SOLERA dają mu cechy dezynfekujące w stosunku do stosowanych opryskiwaczy jak i właściwości fungicydowe w stosunku do roślin na polu uprawnym. Pozwala to ograniczać rozwój patogenów chorobotwórczych a  żelowa konsystencja SOLERA pozwala na bezproblemowe i długotrwałe przechowywanie produktu, przy czym zachowuje on w pełni swoje wartości użytkowe, bez uszczerbku na jakości. Dobrze miesza się i łatwo przelewa.

4. Specjalistyczne preparaty sadownicze

Nowoczesne, innowacyjne, profesjonalne i bezpieczne nawozy dla roślin sadowniczych przedłużające kwitnienie i zapobiegające przedzbiorczemu opadaniu owoców

STOP DROP FLOWER to płynny nawóz mikroelementowy, który zapewnia obfite, powolne kwitnienie oraz wydłuża okres oblotu, uruchamia w roślinie produkcję substancji bioaktywnych: cukrów, auksyn, cytokin czy giberelin, przygotowuje roślinę i wyposaża w odpowie-dnie instrumenty i narzędzia do odparcia stresu. Powolne kwitnienie sprawia, że kwiaty zapylane są systematycznie, wtedy też wysiłek rośliny jest rozłożony w czasie, a zawiązki są o wiele mocniejsze. Najgorsze dla rośliny jest, kiedy kwiaty otwierają się równocześnie, niekiedy w kilka godzin, wtedy roślina nie jest w stanie „wyżywić i utrzymać” zawiązków, a przede wszystkim owady zapylające nie są w stanie dokonać oblotu, zapylając kwiaty.

Wszystkie składniki pokarmowe nawozu STOP DROP FLOWER są całkowicie rozpuszczalne w wodzie. Kobalt (Co) oraz cynk (Zn) połączone są w środek kompleksujący LS. Zastosowanie preparatu nie wymaga przestrzegania żadnego okresu karencji!

STOP DROP FRUIT to innowacyjny, płynny nawóz mikroelementowy, który mobilizuje do wzmożonego plonowania i równomiernej kalibracji owoców. Uruchamia w roślinie produkcję substancji bioaktywnych: cukrów, auksyn, cytokin czy giberelin, przygotowuje roślinę i wyposaża w odpowiednie instrumenty i narzędzia do odparcia stresu. Pozwala roślinie na lepsze zaopatrzenie w mikro i makroelementy oraz substancje odżywcze, co sprawia, że owoc charakteryzuje się odpowiednim i optymalnym przyrostem masy oraz jest lepiej wybarwiony. Preparat korzystnie wpływa również na trwałość owoców. Owoce są lepiej przygotowane do przechowywania.

Wszystkie składniki pokarmowe nawozu STOP DROP FRUIT są całkowicie rozpuszczalne w wodzie. Kobalt (Co) oraz cynk (Zn) połączone są w środek kompleksujący LS. Zastosowanie preparatu nie wymaga przestrzegania żadnego okresu karencji!

5. Kondycjoner wody

full kondycja – to polski, innowacyjny, wielokierunkowy, kompletny, kondycjoner cieczy roboczej, stosowany w zabiegach agrochemicznych mających na celu: poprawę zwilżalności, wzmocnienie przywierania cieczy roboczej do liścia, wzmaganie pobierania składników aktywnych, poprawę mieszalności, dyspersji i właściwości emulgujących, ograniczanie zwiewania kropli i pienienia cieczy roboczej.

Stosowanie kondycjonera full kondycja jest skutecznym i oszczędnym rozwiązaniem problemu negatywnego wpływu stosowania złej jakości wody w zabiegach agrochemicznych na skuteczność działania składników aktywnych cieczy roboczej.

Amino Selenit

Amino Selenit — innowacyjny stymulator wzrostu na bazie aminokwasów i selenu. AminoSelenit – to innowacyjny stymulator wzrostu z serii specjalistycznych produktów Arkop FoliarLab, przeznaczony do stosowania w uprawach rolniczych, sadowniczych, warzywniczych. Dzięki autorskiej technologii wykorzystania aminokwasów, selenu i innych składników aktywnych AminoSelenit efektywnie stymuluje roślinę, równolegle działając na 3 płaszczyznach: ochrony przed stresami (Stress Protection), stymulowania procesów na poziomie komórkowym (Molecular Action), stymulowanie wzrostu i rozwoju rośliny (Growth Stimulation).

Efekty działania:

1. Ochrona przed stresem (Stress Protection): • zwiększona tolerancja na stresy biotyczne (szkodniki, bakterie i grzyby) • zwiększona tolerancja na stresy abiotyczne (mróz, susza, zasolenie, promieniowanie UV)
2. Stymulowanie procesów na poziomie komórkowym (Molecular Action): • regulacja aktywności enzymów i syntezy białek • zwiększenie zawartości cukrów w roślinach • stymulacja odporności • lepsze wykorzystanie nutrientów; lepsza asymilacja i transport minerałów • działanie antyoksydacyjne • ochrona przed wnikaniem toksycznych metali, takich jak Pb i Cd
3. Stymulowanie wzrostu i rozwoju rośliny (Growth Stimulation): • wpływ na efektywność procesu zapylenia • przyspieszenie wzrostu i rozwoju rośliny • przyspieszenie dojrzewania owoców • wpływ na wzrost elongacyjny łodygi i korzenia • rozbudowa architektury korzenia • zwiększenie powierzchni liści i jakości plonu • zwiększenie akumulacji biomasy